Storage Space Hulhumale (2000 SQF)
Neighborhood Male -- HulhuMale
Square Feet 2000
Floor First Floor
Lift No
Add to Watchlist
HandyHoldings
0
0.0% positive feedback
phone 7444446
message Message
store View all Items Follow

Description

(ކުށްޔައްދޭ 2000 އަކަފޫޓުގެ ތަނެއް (ގުދަނަކަށް

(ހުޅުމާލެ ސިނާއީ ސަރަހައްދު (ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރި

އެހާބަރުނޫން ވިޔަފާރިމުދާ ރައްކާކުރުމަށް

 

އަގު (ކުލި) އިމާރާތް ބެލުމަށްފަހު ދުފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނެ

ގުޅުށްވާނީ: 7994475