Raajjeyge eki hisaabu thakah mudhaa ufuladheyn
Add to Watchlist
badhur
0
0.0% positive feedback
message Message
store View all Items Follow

Description

Dhefaraaiiy ehbas vaa gothuge mathin raajeyge hurihaa hisaabakah mudhaa ufulaa adhi dhathuru kohdhen. 

Mas dhathuru dhaan beynun faraaiiy thakah masdhathuru ves kohdhen. 

Ithuru mauloomaathu hodhumah 9634541 or 7941014 ah gulhuvva.