Eki kahala Viyaafari thakah beynunaa beyru meehun genes demeve 7766684
bugsde
0
0.0% positive feedback
message Message
store View all Items Follow

Description

Dhivehi rajjeygai hedifai vaa ganoonaa thakaa egothah operate kuramundaa agency eh.

Office:   spherix investment Pvt Ltd 

               Spherix agency

               Kalhuhuraa magu

Note: house maidun nuvatha geyah libifa inna quota ah mivaguthu meehun nugenes demeve, hama ekani fihaara, sai hotaa restaurant, resorts adi company thakah beynun vaa meehun genes denemve.

Note:

Ehves beyfulhege athun alhugandumen bideyshee meeha raajje furathama Genna iru ehves charge eh nunaagaane.

3 mas vamun dahkan jeheynee visa ves adhi visa dehkumaai beyrumeehagee admin hurihaa kameh agency in kuramun gendaane agency ah visa dahkan faisaa dekeveema nimunee receipt alhugandumen havaal kuraanan faisaa dehkumah fahu.

Agency fee ehge gothugai konme aharaku 2000/- RF ge charge eh veri faraathun dahkan jeheyne ehen namaves efaisaa ves dahkan jeheynee beyrumeehaa masakaiyy kuraathaa 1 year vamun eiee emeehunge kan kan alhugandumen belehehtumeh kuraa haradhah nagaa fee eh.

Shukuriyya

 

  

Similar items